Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;   

ÜST YÖNETIM OLARAK;

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak ilgili tarafların  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

Yürülükteki Çevre/ISG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,

IMO –ILO kılavuzlarına BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

 

Firmamızca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir kalite -Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

 

KALITE YÖNETIMI ISO-9001

Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi

Kalite yönetim sisteminin sürekli   iyileştirilmesini sağlamayı,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

ÇEVRE YÖNETIMI ISO-14001

Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı,

Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,

Çevre performansını arttırmak için   yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini

Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

Acil durumlar için hazır olmayı,

 

ISG YÖNETIMI ISO-45001

Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,

Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,

Kontrol   hiyerarşisini kullanarak ISG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,

ISG   performansını   arttırmak için   yönetim sisteminin sürekli   iyileştirilmesini ,

ISG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı

Acil durumlar için hazır olmayı,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

GEMİ DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ ISO-30000

Gemi Geri Dönüşüm faaliyetleri ile ilgili ;

Çalışanların çalışma şartları ve sağlanan sosyal imkanları da dahil olmak üzere, çevre ve iş sağlığı/güvenliği risklerin belirlenip, değerlendirileceğini,

Çevresel ve iş sağlığı & güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatların ve gerekliliklerin belirlenip, izleneceğin,

Gemi söküm faaliyetlerinden çıkan atıkların etkin kontrolünü sağlayacağımızı,

Çalışanların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini sağlayacağımızı,

Çevre ve iş sağlığı acil durumlarının tespiti ve acil durum uygulamaları ile güvenli bir çalışma ortamı yaratacağımızı

taahhüt ederiz.